Strona Rodziny z Lachowic

Autor: kuubek (Page 1 of 2)

ordynans pułkownika Skibińskiego Piotr Kubieniec m

Piotr Kubieniec urodził się 27 listopada 1904 roku w Lachowicach. Jego Rodzicami byli Józef Kubieniec i Wiktoria zd. Dyduch. Kubieńcowie opuścili swoje Lachowice z początkiem XX wieku udając się na emigrację do Francji. Pierwszą żoną Piotra była Weronika z domu Gonet. Pierwszą żoną Piotra była Weronika z domu Gonet (1903-1963).Brzmienie metryki:

‘’184 ulica du  Faubourg Saint-Antoine  (Paryż, 12 dzielnica),  30 marca 1963 r. o godzinie  9.30 zmarła  Véronique GONET  urodzona w Korczyna (Polska)  9 maja 1903 r, krawcowa, mieszkająca w VINCENNES, ulica de STRASBOURG numer 52, córka Franciszka (François) Gonet i Marii Korona, małżonkowie nie żyjący, żona Piotra (Pierre) Kubieniec.

Z wybuchem II wojny światowej Piotr wstąpił do wojska. Walczył we Francji. Następnie wstąpił do 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka. Służył w szwadronie dowodzenia 10 Pułku Strzelców Konnych pod rozkazami dowódcy – pułkownika Franciszka Skibińskiego. W szwadronie dowodzenia między innymi pełnił rolę tłumacza. Znał biegle język francuski. Został odznaczony francuskim Croix de Guerre 1939 – 1945 (Krzyż Wojenny). Po wojnie Piotr pracował jako paryski taksówkarz oraz jako kierowca – dostawca w domu mody słynnego Christiana Dior. Drugą żoną Piotra była Maria Katarzyna Żabska – Kubieniec (1914 – 1998). Oboje mieszkali w paryskiej dzielnicy Vincennes, pod adresem 52 Rue de Strasbourg. Piotr i Maria Katarzyna kupili letni domek na południu Hiszpanii, gdzie Oboje pod ciepłym hiszpańskim słońcem spędzali piękną jesień Ich wspólnego życia. W drugiej połowie lat 1960 Piotr wraz z Marią Katarzyną odwiedzili Jego rodzinne Lachowice. Piotr zmarł 13 maja 1969 roku w paryskim szpitalu Pitié Salpêtrière. Żył 64 lata. Został pochowany na cmentarzu w dzielnicy Paryża – Vincennes.

Mirosław Żabski, syn chrzestny Piotra Kubieniec
Listopad 2015

« Older posts

© 2024 kubieniec

Theme by Anders NorenUp ↑