Julian Kubieniec

(ur.1916R)

Głowa i współtwórca (wraz z babcią Salomeą) drzewa Kubieniec .julian_male