Pochodzenie i historja rodu

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a szóstego dnia stworzył Adama i Ewę – pierwszą parę ludzką, która dała początek całemu rodzajowi ludzkiemu, a więc i również rodzinie Kubieńców :o) Następnie ich potomkowie zaczęli zapełniać Ziemię.

historia

Tereny obecnej gminy Stryszawa, podobnie jak cały obszar podbabiogórski, kiedyś zamieszkiwane były przez pasterzy wołoskich, naród o pochodzeniu romańskim, wywodzący się z półwyspu bałkańskiego. Stamtąd rozpoczęła się ich stopniowa migracja na północ. Pracowitość, siła, zręczność, odwaga, religijność, umiejętność pokonywania największych trudności, przywiązanie do swojej własności – to podstawowe cechy tego ludu. Wiele wskazuje na to, że Wołosi, którzy zasiedlili ten teren przynieśli ze sobą nie tylko charakterystyczny dla gór model gospodarki, własną gwarę, zwyczaje, nazwy osad, ale również dali początek większości rodów, które obecnie zamieszkują Lachowice. Biorąc pod uwagę regularne rysy twarzy, ciemny kolor włosów i oczu oraz dominujące cechy charakteru, z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że i rodzina Kubieńców należy do tego grona. Z kronik metrykalnych wynika, że do najbardziej popularnych nazwisk mieszkańców Lachowic w drugiej połowie XVII wieku należało nazwisko Kubieniec. Rodzina Kubieńców między innymi osiedliła się na stoku Opuśniok. Przysiółek ten nazwano Adamy ( być może na cześć Adama z raju – najstarszego przodka Kubieńców) W Adamach, w domu wybudowanym w 1866 r zamieszkali Tomasz Kubieniec i jego żona Wiktoria z domu Wątroba. Urodziło im się troje dzieci. Pierworodnym był Julian, następnie urodził się Stanisław, a po nim Anna. Julian przyszedł na świat 17 lutego 1916. 23 listopada 1913, w Lachowicach, w rodzinie Anny i Wojciecha Chrząszczów, przyszła na świat Salomea. To ta właśnie urocza niewiasta zwróciła uwagę przystojnego Juliana, o którego względy starały się panny z całych Lachowic i okolicy. Mając 23 lata Julian poprosił o rękę Salomeę. Wspólnie stworzyli Rodzinę, której liczebność przekroczyła już setkę 😉