Helena Kołodziej

(ur. w 1946r w Lachowicach )

Druga córka Juliana i Salomei, mieszkająca obecnie z mężem Bronisławem w Lachowicach.

hela_male

Galeria rodzinna